Α σ φ ά λ ε ι ε ς  &  Π ο σ ά  Ε υ θ ύ ν η ς

A l o n n i s o s  T r a v e l® (A T)

 

 

 1. Ασφάλεια προς Τρίτους – Third Party Insurance (TPI – Motor Liability Insurance, Legal Liability Insurance)

Τι καλύπτει

Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα του ΑΤ, εξαιρουμένου του οδηγού του οχήματος ΑΤ, μέχρι το ποσό των  €1,220,000 και υλικές ζημιές τρίτων μέχρι το ποσό των €1,220,000.

Τι δεν καλύπτει

Ολική ή μερική κλοπή του οχήματος

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του ΑΤ οχήματος

Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του ΑΤ οχήματος

Υλικές ζημιές στο ΑΤ όχημα

Κόστος

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

 

 1. Ασφάλεια Οδηγού – Personal Accident Insurance (PAI)

Τι καλύπτει

Καλύπτει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος για θάνατο ή για ολική ή μερική ανικανότητα μέχρι το ποσό των €50,000 και για νοσήλεια μέχρι το ποσό των €2,000.

Τι δεν καλύπτει

Δεν καλύπτει τον οδηγό για μη αυτοκινητιστικά ατυχήματα καθώς και για ατυχήματα που συνέβησαν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της ενοικίασης.

Κόστος

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

 

 

 1. Μικτή Ασφάλεια – Collision Damage Waiver Insurance (CDW ή LDW σε Αυστραλία – NZUSA)

Τι καλύπτει

Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά (εξαιρείται φθορά προκληθείσα από απόπειρα κλοπής), ο μισθωτής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής του ΑΤ οχήματος. Δεδομένης της υπαιτιότητας του μισθωτή, θα πρέπει να καταβάλλει το Ποσό Ευθύνης για τη ζημιά που είναι εως € 600 για οχήματα κατηγορίας  A, B, F, 650 για οχήματα κατηγορίας C, CC, C1, € 750 για οχήματα κατηγορίας F1, C2, CC2 and € 800 για οχήματα κατηγορίας D, D1 & J,  και αφορά κόστη επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια εσόδων της Alonnisos Travel®.

Τι δεν καλύπτει

Ζημία που προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια

Φθορές που προκλήθηκαν στα ελαστικά, στους καθρέπτες ή στο κάτω μέρος του αμαξώματος

Ζημία που προκλήθηκε από χρήση λάθος καυσίμου
Ζημία που προκλήθηκε από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Κόστος

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

 

 1. Ασφάλεια Κλοπής & Πυράς (TPTheft Protection)

Τι καλύπτει

Καλύπτει τον μισθωτή για ολική και μερική απώλεια του οχήματος.

Δεδομένης της υπαιτιότητας του μισθωτή, θα πρέπει να καταβάλλει το Ποσό Ευθύνης για τη ζημιά που είναι εως € 600 για οχήματα κατηγορίας  A, B, F, 650 για οχήματα κατηγορίας C, CC, C1, € 750 για οχήματα κατηγορίας F1, C2, CC2 and € 800 για οχήματα κατηγορίας D, D1 & J.

Τι δεν καλύπτει

Αμέλεια του μισθωτή όσο αναφορά την επίβλεψη του οχήματος (π.χ. μη επιτηρούμενο όχημα, ξεχασμένα κλειδιά στη μίζα)

Κλοπή ή φθορά προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του ΑΤ οχήματος

 

Κόστος

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή

 

 1. Σουπερ Μικτή Ασφάλεια – Super Collision Damage Waiver (SCDW, Excess Reduction)

Τι καλύπτει

Μειώνει το όριο απαλλαγής στο 50% της Μικτής Ασφάλειας και της Ασφάλειας Κλοπής και Πυράς. Αγοράζοντας αυτή την ασφάλεια μειώνεται στο μισό το Ποσό Ευθύνης οπότε, δεδομένης της υπαιτιότητας του μισθωτή, θα πρέπει να καταβληθεί το Ποσό Ευθύνης για τη ζημιά που είναι εως € 300 για οχήματα κατηγορίας  A, B, F, 325 για οχήματα κατηγορίας C, CC, C1, € 375 για οχήματα κατηγορίας F1, C2, CC2 and € 400 για οχήματα κατηγορίας D, D1 & J.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Φθορές που προκλήθηκαν στα ελαστικά, στους καθρέπτες ή στο κάτω μέρος του αμαξώματος

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθους καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του ΑΤ οχήματος σε πλοίο

Κόστος

€ 4,00 ημερησίως

 

 1. Πλήρη Ασφάλεια – Super Cover Insurance (Zero Excess)

Τι καλύπτει

Μηδενίζει τα Ποσά Ευθύνης της Μικτής Ασφάλειας και της Ασφάλειας κλοπής για όλες τις κατηγορίες ΑΤ οχημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της Δήλωσης Ατυχήματος της Alonnisos Travel® πριν τη λήξη της περιόδου ενοικίασης του ΑΤ οχήματος. Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ο μισθωτής του ΑΤ οχήματος υποχρεούται να καλέσει την Οδική Βοήθεια που υποδεικνύει η Alonnisos Travel® για την καταγραφή του συμβάντος και τη φωτογράφιση των οχημάτων.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Φθορές που προκλήθηκαν στα ελαστικά, στους καθρέπτες ή στο κάτω μέρος του αμαξώματος

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθους καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του ΑΤ οχήματος με πλοίο

Κόστος

€ 10,00 ημερησίως

 • Οι πελάτες που αγοράζουν την Πλήρη Ασφάλεια μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων της Εκτεταμένης Οδικής Βοήθειας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

 

 1. Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια – Roadside Assistance

Τι καλύπτει

Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας τα κλειδιά εντός του ΑΤ οχήματος ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του ΑΤ οχήματος

Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος

Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας του ΑΤ οχήματος, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στη διαδρομή σας

Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το ΑΤ όχημα

Τι δεν καλύπτει

Το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών σε περίπτωση απώλειας

Το κόστος αντικατάστασης φθαρμένων ελαστικών των οποίων η φθορά προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια π.χ. οδήγηση με σκασμένο λάστιχο, συνθήκη που μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επισκευής του

Φθορά της μπαταρίας που προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια

Το κόστος ανεφοδιασμού καυσίμων

Κόστος

€ 1,00 ημερησίως

 • Οι πελάτες που αγοράζουν την Πλήρη Ασφάλεια μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων της Εκτεταμένης Οδικής Βοήθειας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

 

Τι σημαίνει Ποσό Ευθύνης;

Σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής του ΑΤ οχήματος, ο μισθωτής οφείλει  να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό το οποίο αποκαλείται Ποσό Ευθύνης.

Υπάρχουν επιπλέον Ασφάλειες που δε συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην τιμή ενοικίασης και οι οποίες μειώνουν ή μεδενίζουν το ποσό αυτό.

Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει κάποια από αυτές τις Ασφάλειες κατά την ενοικίαση του ΑΤ οχήματος.

 

Τι σημαίνει επιπλέον οδηγός;

Σε κάθε μίσθωση οχήματος μόνον ο δηλωμένος οδηγός είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που επιπλέον οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο όχημα τότε θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη της μίσθωσης και να επιδείξουν το δίπλωμα οδήγησής τους.

Η υπηρεσία επιπλέον οδηγού χρεώνεται.

 

 

Δεν θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για :

 • Φθορές που προκλήθηκαν στα ελαστικά, στους καθρέπτες ή στο κάτω μέρος του αμαξώματος
 • Φθορά ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται εντός η επάνω στο ΑΤ όχημα
 • Οποιοδήποτε συμβαν προκύψει κατά την μεταφορά του ΑΤ οχήματος με πλοίο ή άλλο μέσο
 • Οποιοδήποτε συμβαν προκύψει ενόσω ο οδηγός του ΑΤ οχήματος βρίσκεται υπό την επίρροια αλκοολ ή ουσιών
 • Οποιοδήποτε συμβαν προκύψει από οδηγό του ΑΤ οχήματος που δεν έχει δηλωθεί στο Συμφωνητικό Μίσθωσης της Alonnisos Travel®
 • Όλα τα μισθωμένα οχήματα ασφαλίζονται βάσει της χωρητικότητας των επιβατών. Για την ασφάλειά σας, ο αριθμός των επιβαινόντων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών. Αν αυτό συμβεί, η ασφαλιστική σας κάλυψη δε θα ισχύει.

 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το ΑΤ όχημα που θέλετε να μισθώσετε είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει τις ανάγκες σας

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ